Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Delbetänkandet Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller, SOU 2010:68

Datum: 2011-02-14

Dnr/målnr/löpnr:
131 760327-10/112
Justitiedepartementet  
103 33 Stockholm

Betänkandet har liten anknytning till myndighetens verksamhetsområde. Skatteverket har därför inga synpunkter på betänkandet.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist och den rättsliga experten Maria Östgren, föredragande.