Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Statskontorets rapport En ny upphandlingsmyndighet (2010:23)

Datum: 2011-01-13

Dnr/målnr/löpnr:
131 734922-10/112
Regeringskansliet
Finansdepartementet

103 33 Stockholm

Skatteverket instämmer i Statskontorets bedömningar och slutsats som leder till förslaget att inrätta en ny upphandlingsmyndighet och koncentrera den upphandlingsstödjande verksamheten.

Skatteverket vill särskilt lyfta fram argumentet att en sådan koncentration skulle understryka att  upphandlingskompetens ses som en kärnkompetens inom staten och särskilt med tanke på de stora värden den hanterar. En ny upphandlingsmyndighet leder, som Statskontoret skriver, även till en ökad synlighet, tydlighet och enhetlighet samt till en effektivare upphandlingsverksamhet med förbättrade förutsättningar för effektivare styrning och uppföljning.

Med föreslagen lösning kan staten ta steget och samordnat kunna följa upp volymer, kostnader och beteenden inom den statliga upphandlingen. Det är med den samlade kunskapen som det ges förutsättningar för bättre och ändamålsenliga avtal.

Beslut i detta ärende har fattats av tf chef för ekonomistaben, Göte Haraldsson. Vid den slutliga handläggningen har controller Carina Pettersson deltagit och även föredragit ärendet.