Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

KFM Rapport 2010:3 Försäljning av utmätt lös egendom 2010:54

Datum: 2011-01-17

Dnr/målnr/löpnr:
131-710436-10/112
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Dnr JU2010/5474/L2

Skatteverket tillstyrker förslagen i rapporten.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit rättschefen Andersson, skattedirektören Ögren, sektionschefen Grönkvist och rättslige experten Morgell, föredragande.