Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över betänkandet om Fondverksamhet över gränserna   (SOU 2010:78)

Datum: 2011-01-17

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 695822-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har inga synpunkter på förslaget om Fondverksamhet över gränserna.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Urban Strömberg, sektionschefen Svante Strid och rättslige experten Karin Sköld Berzelius, föredragande.