Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar; KOM (2011) 425 om den gemensamma fiskeripolitiken och KOM (2011) 416 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Datum: 2011-09-26

Dnr/målnr/löpnr:
131 579198-11/112
Landsbygdsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Förslagen innehåller inga frågeställningar som berör skatteområdet. Skatteverket har inga synpunkter på förslagen.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Tomas Algotsson, sektionschefen Goran Todorovic och rättslige experten Ingvar Håkansson, föredragande.