Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Diskussionsunderlag angående bedömning av statligt stöd till filmer och annan audiovisuell produktion (Ku2011/1299/MFI)

Datum: 2011-08-29

Dnr/målnr/löpnr:
131 556414-11/112
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

 
Diskussionsunderlaget innehåller inga frågeställningar som berör skatteområdet. Skatteverket har inga synpunkter på skrivelsen.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit skattedirektör Tomas Algotsson, sektionschef Goran Todorovic och rättslige experten Ingvar Håkansson, föredragande.