Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remiss av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om omhändertagande av bilar

Datum: 2011-10-24

Dnr/målnr/löpnr:
131 529373-11/112
Miljödepartementet
103 33 Stockholm

(M2011/2459/Ke)

Skatteverket har anmodats lämna synpunkter på rubricerat regeringsuppdrag. Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågor som berör Skatteverkets verksamhetsområde.
 
Skatteverket har inget att erinra mot förslaget.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Urban Strömberg, sektionschef Åsa Johansson samt rättsliga experten Ulf Båsjö, föredragande.