Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över förslag till nya föreskrifter och allmänna råd för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare (FI Dnr 11-3549)

Datum: 2011-09-05

Dnr/målnr/löpnr:
131-512609-11/112
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Skatteverket har inga synpunkter på förslaget i promemorian.
 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Vilhelm Andersson. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit skattedirektören Tomas Algotsson samt rättslige experten Joakim Hansson, föredragande.