Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementspromemoria Ds 2011:20 En reformerad yrkestrafiklagstiftning (N 2007/5313/TE)

Datum: 2011-09-05

Dnr/målnr/löpnr:
131 512389-11/112
Näringsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Eftersom förslaget inte innehåller några delar som berör skatteområdet avstår Skatteverket från att lämna några synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson och skattedirektör Urban Strömberg, föredragande.