Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FI Dnr 11-4690)

Datum: 2011-09-05

Dnr/målnr/löpnr:
131 500114-11/112
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Skatteverket tillstyrker förslaget.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Vid den slutliga handläggningen har även deltagit enhetschef Tomas Algotsson, sektionschef Lisabeth Björk och rättslige experten Eskil Henriksson, föredragande.