Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över betänkandet SOU 2011:51 Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull

Datum: 2011-11-07

Dnr/målnr/löpnr:
131-498462-11/112
Regeringskansliet
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Dnr S2011/5725/FST

Skatteverket anser att ett förbättrat samarbete mellan särlevande föräldrar skulle kunna leda till färre utredningar om barns folkbokföring i samband med flyttning. I övrigt har Skatteverket inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Detta yttrande har beslutats av undertecknad överdirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist och den rättslige experten Per Skogh, föredragande.