Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier (Ds 2011:21)

Datum: 2011-10-03

Dnr/målnr/löpnr:
131 491227-11/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har inga synpunkter på promemorians förslag.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit avdelningschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Tomas Algotsson, sektionschefen Mats Nilsson och rättslige experten Anders Berg, föredragande.