Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2011:52)

Datum: 2011-10-10

Dnr/målnr/löpnr:
131-491199-11/112
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss 2011-06-27 A2011/2785/A
 
Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågor inom skatteområdet.
 
Skatteverket har inte något att erinra mot förslagen i betänkandet.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör i närvaro av överdirektören Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Urban Strömberg samt den rättsliga experten Pia Blank Thörnroos.