Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (Ds 2011:15)

Datum: 2011-09-26

Dnr/målnr/löpnr:
131 469263-11/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Ju2011/4775/L4

Skatteverket tillstyrker förslaget.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit överdirektören Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist och den rättsliga experten Gunilla Berg, föredragande.