Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Kronofogdemyndighetens hemställan om ändringar i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Datum: 2011-07-06

Dnr/målnr/löpnr:
131-461003-11/112
Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Dnr Fi2011/2650

Skatteverket har inget att erinra mot förslagen i Kronofogdemyndighetens hemställan.

Beslut i detta ärende har meddelats av undertecknad tf generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit sektionschefen Asker samt rättslige experten Morgell, föredragande.