Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över SOU 2011:26 (U 2011/2278/SV)

Datum: 2011-09-26

Dnr/målnr/löpnr:
131-435744-11/112
Regeringskansliet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket lämnar följande yttrande över rubricerat betänkande. Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågor som berör verkets verksamhetsområde.
 
Skatteverket har inget att erinra mot förslagen i betänkandet och kan tillägga att de föreslagna reglerna sannolikt bör minska incitamenten för avsiktlig felaktig folkbokföring av utlandsstuderande.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit överdirektören Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Jonas Grönkvist och rättslige specialisten Lars Tegenfeldt, föredragande.