Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till vägledning om hållbarhetskriterier

Datum: 2011-06-10

Dnr/målnr/löpnr:
131-394197-11/112
Energimyndigheten
Box 310
631 04 Eskilstuna

(Ert diarienummer 30-11-3085)
 
Skatteverket har erhållit rubricerat förslag på remiss. Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågeställningar som berör verkets verksamhetsområde.
 
Den i tredje stycket på sidan 10 förekommande meningen "Den lagerbokföring som skatteregelverket föreskriver för varje aktör medger i allmänhet erforderlig spårbarhet"  beskriver inte skattereglerna korrekt. Skatteverket vill i sammanhanget påpeka att lagen (1994:1776) om skatt på energi inte, till skillnad mot vad som gäller för upplagshavare, innehåller någon reglering avseende lagerbokföring för lagerhållare. Skatteverket har inte heller meddelat några föreskrifter om lagerbokföring för lagerhållare enligt lagen om skatt på energi.
 
Skatteverket vill även påtala att det är oklart vad som avses med den i andra stycket på sidan 10 förekommande meningen "I det fall en aktör hanterar bränsle på någon annan aktörs skatteupplag kan även dessa skatteupplag anses vara inom aktörens systemgräns för massbalansen.". Meningen synes innebära att hållbarhetsegenskaper ska kunna överföras mellan bränsle i en aktörs skatteupplag till bränsle i en annan aktörs skatteupplag. Det kan vara lämpligt att förtydliga vad som avses med att en aktör hanterar bränsle på annans skatteupplag, när hållbarhetsegenskaper kan överföras till bränsle i annans skatteupplag och hur sådana situationer ska hanteras i de olika aktörernas massbalanssystem.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit sektionschefen Åsa Johansson och rättslige experten Ulf Olovsson, föredragande.