Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34)

Datum: 2011-09-19

Dnr/målnr/löpnr:
131 385593-11/112
Miljödepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket har anmodats yttra sig över delbetänkande av miljömålsberedningen gällande etappmål i miljömålssystemet.
 
Skatteverket har inget att erinra mot förslagen.
 
Beslut i detta ärende har fattas av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit planeringsdirektören Lars-Åke Leijkvist, sektionschefen Eva Mårtensson och Tanja Peters, föredragande.