Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Översyn av sjukförsäkringen (Ds 2011:18)

Datum: 2011-06-20

Dnr/målnr/löpnr:
131 385540-11/112
Socialdepartementet
Socialförsäkringsenheten
 
103 33  STOCKHOLM

Remiss 2011-05-23, S2011/4725/SF.

 
Promemorian innehåller få förslag som berör skatteområdet. Skatteverket tillstyrker de föreslagna ändringarna i inkomstskattelagen (1999:1229).
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Urban Strömberg och rättslige experten Yngve Gripple, föredragande