Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet En effektivare förvaltning av statens fastigheter (SOU 2010:92)

Datum: 2011-06-20

Dnr/målnr/löpnr:
131 310783-11/112
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Betänkandet En effektivare förvaltning av statens fastigheter (SOU 2010:92)

Betänkandet berör inte Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har därför inte några synpunkter på betänkandets förslag.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Tomas Algotsson, sektionschefen Goran Todorovic och rättslige experten Dan Andersson, föredragande.