Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

EU-kommissionens förslag till rådets förordning om internationella makars förmögenhetsförhållanden och förslag till rådets förordning om internationella registrerade partners förmögenhetsförhållanden

Datum: 2011-06-20

Dnr/målnr/löpnr:
131-309806-11/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschefen Stina Ögren och skatteexperten Ewa Almgren, föredragande.