Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över betänkandet Antidopning Sverige - En ny väg för arbetet mot dopning (SOU 2011:10)

Datum: 2011-05-30

Dnr/målnr/löpnr:
131 165693-11/112
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Ku2011/205/MFI

 
Betänkandet innehåller inga förslag som berör skatteområdet. Skatteverket har därför inga synpunkter på betänkandet.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Tomas Algotsson, sektionschefen Goran Todorovic och rättslige experten Rickard Andersson, föredragande.