Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över förslag till ändrade värdepappersföreskrifter (FI Dnr 10-4762)

Datum: 2011-03-21

Dnr/målnr/löpnr:
131-152693-11/112
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Skatteverket har inga synpunkter på förslaget i promemorian.
 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Vilhelm Andersson. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit skattedirektören Urban Strömberg samt rättslige experten Joakim Hansson, föredragande.