Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Förbättringar inom familjepolitiken (S 2011/2036/FST)

Datum: 2011-04-18

Dnr/målnr/löpnr:
131 147758-11/112
Socialdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket tillstyrker förslagen i promemorian utom vad avser förslaget om reglering av skattefrihet för jämställdhetsbonus.

Föräldrapenning är en skattepliktig inkomst av tjänst. Jämställdhetsbonus är ett komplement till föräldrapenningen. För enhetlighet och enkelhet ska båda ersättningarna behandlas lika. Jämställdhetsbonus ska därför vara skattepliktig.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson och sektionschefen Svante Strid, föredragande.