Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande avseende remiss gällande ”En samlad reglering för stärkt krisberedskap mot allvarliga tekniska fel och störningar i det centrala betalningssystemet” (Fi2010/1619)

Datum: 2011-04-04

Dnr/målnr/löpnr:
131 102781-11/112
Regeringskansliet
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har tagit del av rapporten och har inte någon avvikande mening till vad som presenterats i rapporten.
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har ekonomidirektör Fredrik Rosengren och controller Carina Pettersson deltagit, den senare föredragande i ärendet.