Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remissvar - Promemoria om samhällsomfattande tjänster (N2009/9769/ITP)

Datum: 2010-01-14

Dnr/målnr/löpnr:
131 946979-09/112
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har tagit del av remissen och har inga synpunkter på dess innehåll.
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad tillförordnad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen var Elisabeth Dellkrantz, föredragande.