Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Näringslivets Börskommittés begäran om ändring av reglerna om budplikt - (departementets dnr Ju2009/8381/L1)

Datum: 2010-03-08

Dnr/målnr/löpnr:
131 934461-09/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har utifrån de intressen verket har att företräda inget att erinra mot förslagen i Näringslivets Börskommittés begäran om ändring av reglerna om budplikt.
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit rättschef Vilhelm Andersson, sektionschef Svante Strid samt rättslige experten Hans Bengtsson, föredragande.