Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

E-postadresser m.m. i vissa register

Datum: 2010-02-15

Dnr/målnr/löpnr:
131 925008-09/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker de remitterade förslagen.
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad t.f. generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt även deltagit skattedirektörerna Andersson och Ögren, sektionschefen Grönkvist samt rättslige experten Bålman, föredragande.