Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Kommissionens förslag till förordning om koldioxidkrav för lätta nyttofordon

Datum: 2010-03-29

Dnr/målnr/löpnr:
131 81586-10/112
Miljödepartementet
103 33 Stockholm
M2010/1005/Mk

 
Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågor inom skatteområdet.
 
Skatteverket har inget att erinra mot förslaget.
 
Beslut i detta ärendet har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson samt rättslige experten Ulf Båsjö, föredragande.