Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Upphävande av Läkemedelsverkets verkställighets- och denatureringsföreskrifter (LVFS 1995:2) för teknisk sprit m.m. och ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter för kontroll av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol

Datum: 2010-12-15

Dnr/målnr/löpnr:
131 813998-10/1112
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Ert diarienummer 581:2010/526812
 
Läkemedelsverket har översänt förslag till föreskrifter för synpunkter.
 
Skatteverket har inget att erinra mot att Läkemedelsverkets verkställighets- och denatureringsföreskrifter (LVFS 1995:2) för teknisk sprit m.m. upphävs. Skatteverket har heller inget att erinra mot att Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter för kontroll av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol ändras enligt förslaget.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Föredragande har varit rättsliga experten Anna Johannesson Magnusson.