Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkande av Filmutredningen 2008 (SOU 2009:73)

Datum: 2010-01-25

Dnr/målnr/löpnr:
131 808773-09/112
Kulturdepartementet
103 33  Stockholm

(Departementets beteckning KU2009/1815/MFI)
 
Skatteverket har utifrån de intressen verket har att företräda inget att erinra mot förslagen i betänkandet.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad tillförordnade generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson samt rättslige experten Martin Loeb, föredragande.