Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om ersättningssystem m.m.

Datum: 2010-12-20

Dnr/målnr/löpnr:
131 793668-10/112
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

(FI Dnr 10-9254)

Skatteverket anser att informationen om ersättningspolicyn och dess tillämpning alltid bör lämnas i årsredovisningen. På så sätt kommer den att granskas av företagets revisorer och få en högre tillförlitlighet och trovärdighet än om den enbart publiceras på företagets webbplats. I övrigt tillstyrker skatteverket förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Vid den slutliga handläggningen har även deltagit enhetschef Tomas Algotsson, sektionschef Mats Nilsson och rättslige experten Eskil Henriksson, föredragande.