Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över betänkandet om Underhållsskyldighet i internationella situationer (SOU 2010:59)

Datum: 2010-12-13

Dnr/målnr/löpnr:
131-632207-10/112
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Ju2010/6802/L2
 
Skatteverket lämnar följande yttrande över angivet betänkande.   Skatteverket har utifrån de intressen verket har att företräda inget att erinra mot förslagen i betänkandet.
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit överdirektören Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Urban Strömberg, sektionschefen Svante Strid och rättslige experten Marie Ahlqvist Bresle, föredragande.