Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till nationell tillämpning av FLEGT – Forest Law Enforcement, Governance and Trade, Jo 2010/1728

Datum: 2010-11-29

Dnr/målnr/löpnr:
131 594369-10/112
Jordbruksdepartementet
103 33 Stockholm

Förslaget berör inte Skatteverkets verksamhet. Skatteverket har därför inte några synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad  generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit överdirektören Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Tomas Algotsson, sektionschefen Mats Nilsson och rättslige experten Dan Andersson, föredragande.