Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Delbetänkandet Förbättrad återbetalning av studieskulder (SOU 2010:54)

Datum: 2010-11-01

Dnr/målnr/löpnr:
131-588284-10/112
Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Dnr U2010/4603/SV

Skatteverket har inget att erinra mot förslagen i betänkandet.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit rättschefen Andersson, sektionschefen Grönkvist och rättslige experten Morgell, föredragande.