Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Finansdepartementets promemoria Genomförande av det nya e-penningdirektivet (Ds 2010:27)

Datum: 2010-10-11

Dnr/målnr/löpnr:
131-515087-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har inga synpunkter på förslaget i promemorian.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit överdirektör Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Urban Strömberg, sektionschefen Svante Strid samt rättslige experten Joakim Hansson, föredragande.