Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag gällande avgifter inom myndighetens verksamhet

Datum: 2010-10-04

Dnr/målnr/löpnr:
131 495940-10/112
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

N2010/4895/TE

 
Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågor inom skatteområdet.
 
Skatteverket har inget att erinra mot förslaget.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson samt rättslige experten Ulf Båsjö, föredragande.