Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Namnbyte för Statens pensionsverk (Fi2010/369)

Datum: 2009-02-15

Dnr/målnr/löpnr:
131 49546-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker det remitterade förslaget.
 
Detta yttrandet har beslutats av undertecknad t.f. generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt även deltagit rättschefen Andersson, enhetschefen Ögren och sektionschefen Grönkvist, föredragande.