Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Godkännande av EU:s regler om övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning

Datum: 2010-08-30

Dnr/målnr/löpnr:
131-486616-10/112
Statsrådsberedningen
Kansliet för samordning av EU-frågor
103 33 Stockholm

Remiss 2010-07-01, SB2010/4828/EU-kansli
 
Skatteverket har inga erinringar mot ovanstående förslag.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad överdirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat enhetschefen Urban Strömberg, sektionschefen Svante Strid samt den rättsliga experten Lena Eriksson, föredragande.