Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Försäkringskassans rapport Differentierad timschablon i lagen (1993:389) om assistansersättning

Datum: 2010-11-01

Dnr/målnr/löpnr:
131 480497-10/112
Socialdepartementet
Enheten för sociala tjänster

103 33 Stockholm

De föreslagna ändringarna i timschablonen för assistansersättningar påverkar inte beskattningen. Skatteverket har därför inga synpunkter på förslaget i rapporten.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit överdirektör Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Urban Strömberg, sektionschefen Svante Strid samt rättslige experten Mikael Sindahl, föredragande.