Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Utkast till ändringar i aktiebolagsförordningen (Ju 2010/4857/L1)

Datum: 2010-06-28

Dnr/målnr/löpnr:
131-425302-10/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har inga synpunkter på utkastet till ändringar i aktiebolagsförordningen.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har även deltagit rättschef Vilhelm Andersson, enhetschef Tomas Algotsson, sektionschef Mats Nilsson och rättslige experten Tommy Andersson, föredragande.