Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FI Dnr 09-8915)

Datum: 2010-06-14

Dnr/målnr/löpnr:
131 369460-10/112
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Skatteverket har utifrån de intressen verket har att företräda inget att erinra mot förslag till föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Vilhelm Andersson. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit enhetschef Urban Strömberg, sektionschef Svante Strid samt rättslige experten Joakim Hansson, föredragande.