Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Transportstyrelsens framställan om ändringar i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och i körkortsförordningen

Datum: 2010-06-28

Dnr/målnr/löpnr:
131 345826-10/112
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

(N2010/3646/TE)

 
Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågor inom skatteområdet.
 
Skatteverket har förutom nedanstående påpekande inget att erinra mot de föreslagna ändringarna.
 
I inledningen av punkten 9 i den föreslagna ändringen av 10 kap. 13 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister finns en hänvisning till en punkt 9. Det ska rätteligen vara en hänvisning till punkt 8.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson samt rättslige experten Ulf Båsjö, föredragande