Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till upphävande av Alkoholinspektionens föreskrifter

Datum: 2010-05-31

Dnr/målnr/löpnr:
131 342158-10/112
Statens folkhälsoinstitut
831 40 Östersund

Ert diarienummer VERK 2010/166
 
Statens folkhälsoinstitut har översänt förslag till föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om yrkesmässig tillverkning av alkohol och ansökan om detta.
 
Skatteverket har inget att erinra mot de föreslagna föreskrifterna.
 
I avsnitt 7 i konsekvensutredningen anges att institutets utredning visat att en del av bestämmelserna dubbelregleras idag då i stort sett samma bestämmelser återfinns i Skatteverkets föreskrifter baserade på lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Skatteverket påpekar med anledning av detta att syftet med Skatteverkets föreskrifter är att skapa förutsättningar för en korrekt beskattningen.