Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2003:3) om statistiska uppgifter avseende servering av spritdrycker, vin och starköl

Datum: 2010-05-12

Dnr/målnr/löpnr:
131 307488-10/112
Statens folkhälsoinstitut
831 40 Östersund

Ert diarienummer VERK 2010/36

 
Statens folkhälsoinstitut har översänt förslag till ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2003:3) om statistiska uppgifter avseende servering av spritdrycker, vin och starköl för synpunkter.
 
Skatteverket har inget att erinra mot förslaget.