Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag till ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter

Datum: 2010-04-23

Dnr/målnr/löpnr:
131 244036-10/112
Statens folkhälsoinstitut
831 40 Östersund

Ert diarienummer VERK 2010/36

Statens folkhälsoinstitut har översänt förslag till ändring av föreskrifter för synpunkter. Förslagen avser ändringar av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2003:3) om statistiska uppgifter avseende servering av spritdrycker, vin och starköl respektive Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:7) om vilka uppgifter som ska finnas i bevis om serveringstillstånd som kommun har meddelat.

Skatteverket har inget att erinra mot de föreslagna föreskrifterna.