Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande angående ”En reformerad budgetlag”, SOU 2010:18 (Fi 2010/1618)

Datum: 2010-05-31

Dnr/målnr/löpnr:
131 2008111-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har anmodats att yttra sig över betänkandet av utredningen översyn av budgetlagen.
 
Skatteverket har inga synpunkter på eller invändningar mot utredningens förslag om en reformerad budgetlag.
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ingemar Hansson. I den slutliga beredningen har planeringsdirektören Lars-Åke Leijkvist  och controller Carina Pettersson deltagit, den senare föredragande.