Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över SOU:2010:16 Sverige för nyanlända

Datum: 2010-05-31

Dnr/målnr/löpnr:
131 192901-10/112
Regeringskansliet
Integritets- och jämställdhetsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket lämnar följande yttrande över angivet betänkande.
 
Skatteverket har från de områden verket har att bevaka inget att anföra med anledning av förslagen i betänkandet.   

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit rättschefen Andersson, enhetschefen Strömberg, sektionschefen Strid och rättslige experten Tegenfeldt, föredragande.