Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Upphävande av lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning, Ds 2010:5

Datum: 2010-05-10

Dnr/målnr/löpnr:
131 135312-10/112
Integrations- och
jämställdhetsdepartementet
103 33 Stockholm

(dnr. IJ2010/263/KO)

 
Skatteverket har inga synpunkter på rubricerade förslag.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Tomas Algotsson, sektionschefen Mats Nilsson samt rättslige experten Urban Bjergert, föredragande.