Meny

Planerat underhåll på samtliga e-tjänster 11-12 januari. Kortare störningar kan förekomma.

Störningar i telefonin gör att det just nu kan vara svårt att komma fram till Skatteverket.

Logotyp, till startsidan

Ränta

På skattekontot beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott har uppkommit på kontot.

Intäktsräntan är skattefri och kostnadsräntan är inte avdragsgill.

Räntorna på skattekontot knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan kan ändras under året.

Räntor i skattekontot från och med 1 januari 2013

Intäktsräntan är 45 % av basräntan. Kostnadsräntan har däremot två olika nivåer:

  • Låg kostnadsränta = basräntan
  • Hög kostnadsränta = basräntan + 15 procentenheter

Förändringar på grund av skatteförfarandelagen:
Hög kostnadsränta räknas från första kronan på underskott efter förfallodagen.

  • Fribeloppet vid ränteberäkning av slutlig skatt höjs från 20 000 kr till 30 000 kr.
  • Mellanräntan tas bort.

Kostnadsränta utifrån beskattningsår

Beskattningsår Datum för fribelopp Datum för när fribelopp ränteberäknas Efter förfallodagen Efter restföring
1 jan - 31 dec 13 feb - 5 maj 6 maj - ffd    
1 maj - 30 apr 13 juni - 3 sep 4 sep- ffd    
1 juli - 30 juni 13 aug - 3 nov 4 nov - ffd    
1 sep - 31 aug 13 okt - 3 jan 4 jan - ffd    

Räntor i skattekontot till och med 31 december 2012

Intäktsräntan är 45 % av basräntan. Kostnadsräntan har däremot tre olika nivåer:

  • låg kostnadsränta = basräntan
  • mellanränta = 125 % av basräntan, dock lägst 1,25 %
  • hög kostnadsränta = basräntan + 15 procentenheter.

Kostnadsränta 2012

Räntesatser

Tidsperiod Bas-ränta Intäkts-ränta Låg kostnads-ränta Mellan-ränta Hög kostnads-ränta
130101- 1,25 % 0,5625 % 1,25 % - 16,25 %
111001-121231 1 % 0,45 % 1 % 1,25 % 16 %
110201-110930 2 % 0,9 % 2 % 2,5 % 17 %
101101-110131 1 % 0,45 % 1 % 1,25 % 16 %
090601-101031 0 % 0 % 0 % 1,25 % 15 %
090401-090531 0 % 0 % 0 % 0 % 15 %
090201-090331 1 % 0,45 % 1 % 1,25 % 16 %
090101-090131 2 % 0,9 % 2 % 2,5 % 17 %

Har du fått anstånd med att betala din skatt?

Under anståndstiden beräknas kostnadsränta motsvarande den låga kostnadsräntan.

Ränta
Skatteverket

Till toppen